Dom Kresy w Gdańsku

KRESY to dla Polaków magiczne słowo, przywołujące pamięć i dziedzictwo terytoriów przez stulecia związanych z Rzeczpospolitą, miejsce współbytowania wielu kultur, religii i narodów. Dla wielu Polaków, w tym mieszkańców Pomorza Gdańskiego KRESY są synonimem DOMU – sielskiego dzieciństwa, wojennej traumy, konieczności opuszczenia Ziemi Ojczystej, osiedlenia się na Ziemi Gdańskiej i budowania tu nowej tożsamości Pomorza.

DOM KRESY to inicjatywa Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Szeroko otwieramy podwoje zabytkowego Dworku Uphagena w Gdańsku Wrzeszczu dla Pomorskich Kresowiaków oraz tych wszystkich, którzy chcą czerpać z wielokulturowości i bogatego dziedzictwa dawnej Unii Narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń Polaków zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.