Aktualności

W DOMU KRESY odbywają się cykliczne spotkania Kresowiaków, stowarzyszeń kresowych i osób zainteresowanych historią i dniem dzisiejszym naszych Rodaków żyjących na Wschodzie. Przygotowujemy wystawy, prelekcje i odczyty.
Inicjujemy, organizujemy lub jesteśmy partnerem wielu ciekawych wydarzeń kresowych odbywających się w Trójmieście oraz w województwie pomorskim.