Czy można było uniknąć tragicznej niedzieli 17 września 1939 roku – próba odpowiedzi

Na kilka dni przed 79 rocznicą sowieckiej agresji na Polskę na to pytanie próbował odpowiedzieć Piotr Szubarczyk z gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Uzupełnieniem prelekcji były wspomnienia tamtych tragicznych dni, które były udziałem części osób, uczestników spotkania w Domu Kresy.