Edukacja

DOM KRESY inicjuje i koordynuje różnego typu działania i projekty o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i turystycznym, wspierając politykę historyczną Polski dotyczącą dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Kresowa Biblioteka

Nasza biblioteka zawiera kilkadziesiąt tytułów książek i czasopism o tematyce kresowej. Obecnie można się z nimi zapoznać na miejscu, w niedalekiej przyszłości część zbioru będzie można także wypożyczyć.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali nam swoje książki.

Lekcja żywej historii

W roku szkolnym odbywają się lekcje żywej historii – spotkania z Kresowiakami, którzy przeżyli swoją młodość na Wileńszczyźnie, Grodzieńszczyźnie czy Wołyniu, a potem doświadczyli koszmaru wojny, wywózek i ekspatriacji z ukochanych Kresów na tzw. Ziemie Odzyskane. Terminy spotkań ustalane są każdorazowo indywidualnie z nauczycielami pomorskich szkół.

Dziedzictwo Kresów

DOM KRESY jest miejscem gromadzenia rozproszonego kresowego dziedzictwa. Utrwalamy elektronicznie (skanujemy komputerowo) fotografie, nagrywamy historie rodzinne, to wszystko, co było i jest ważne dla naszej pamięci, pamięci przyszłych pokoleń i tożsamości narodowej. Zebrane materiały wykorzystujemy w celach edukacyjnych, m.in. poprzez organizowanie prelekcji i wystaw.