Nasza działalność

DOM KRESY to miejsce spotkań Pomorskich Kresowiaków, ich rodzin, organizacji i stowarzyszeń kultywujących pamięć o dawnych Kresach RP. Edukujemy Polaków, szczególnie młode pokolenie, na lekcjach żywej historii, konferencjach, prelekcjach, wykładach i wystawach poświęconych tematyce kresowej. Pomagamy naszym Rodakom ze Wschodu, którzy zdecydowali się osiedlić na Pomorzu. Informujemy pomorskie środowiska o możliwościach współpracy z samorządami, parafiami, szkołami i organizacjami zza wschodniej granicy. Podejmujemy działania wspierające Polaków, m.in. na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Obwodzie Kaliningradzkim oraz na Syberii.

Inicjujemy i koordynujemy projekty o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i turystycznym, wspierając politykę historyczną Polski dotyczącą dawnych Kresów Rzeczypospolitej.