Podwileńskie Ponary, miejscem „ludzkiej rzezi”

Tematem spotkania była zbrodnia w podwileńskich Ponarach w czasie II wojny światowej.

W latach 1941-1944 Niemcy i Litwini zamordowali w lesie niedaleko Wilna ponad 100 tysięcy obywateli II RP, głównie Żydów i Polaków.

Pamięć o tej tragedii zachowują bliscy ofiar zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rodzina Ponarska.

Wiedzą na ten temat podzieliła się z nami dr Maria Wieloch, prezes Rodziny Ponarskiej.

Wykład ważny, wygłoszony w Domu Kresy, poprzedził uroczystość odsłonięcia Pomnika Ponarskiego 10 maja, na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.