Tradycja i nowoczesność w architekturze

Tradycja i nowoczesność w architekturze międzywojennej na Kresach Wschodnich.

Dr Michał Pszczółkowski, adiunkt Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, wprowadził nas w temat architektury międzywojennej na Kresach Wschodnich.

Spora cześć słuchaczy zakupiła po prelekcji książkę dr. Pszczółkowskiego o tej tematyce, tym cenniejszą, bo z autografem autora.