Wytrwałym zwycięstwo

Zaproszona do DOMU KRESY Małgorzata Wojtkiewicz wygłosiła wspaniałą, prawdziwie harcerską gawędę o Józefie Grzesiaku „Czarnym”, założycielu i drużynowym sławnych trzynastek – krakowskiej i wileńskiej.

Opowieść zilustrowana została oryginalnymi harcerskimi zdjęciami z okresu zaborów i niepodległej Polski. Losy „Czarnego” związały ze sobą Kraków, Wilno oraz Gdańsk.